padelcourt.se
Unisport.com

KONSTRUKTION


Markarbetet är otroligt viktigt.

Unisport har tagit fram ett unikt koncept för padelbana tillsammans med PEAB .


Padelbanan har betongsarg med högsta säkerhet för konstruktionen i alla väderförhållanden. Innanför sargen läggs det en special asfalt och dränering med fullt genomsläpp av vatten, och ovanpå lägger man konstgräs .


Konceptet ger ett perfekt spelunderlag och

gör att man kan spela padel även vid regn.


Unisport bygger även padelbanor inomhus.

Padelbana byggs grund
Padel bana byggs asfalt
Padelbana byggs gjuta
Padelbana konstgräs läggs
PADEL banaSpela_padel.htmlSpela_padel.htmlPADEL bana
INVESTERING i padelInvestera_i_padel-bana.htmlInvestera_i_padel-bana.htmlINVESTERING i padel
Padel BANANPadelbana.htmlPadelbana.htmlPadel BANAN
padel PARTNERSPadel_Partners.htmlPadel_Partners.htmlpadel PARTNERS
Padel PROJEKTPadel_Projekt.htmlPadel_Projekt.htmlPadel PROJEKT
Padel KONSTRUKTIONPadel KONSTRUKTION
KONTAKT padelPadel_Kontakt.htmlPadel_Kontakt.htmlKONTAKT padel
TESTA padelTesta_padel.htmlTesta_padel.htmlTESTA padel